fbpx
Logo
Menu sluiten

Algemene voorwaarden Winactie Innsbruck – Muttereralm Mountain Carts

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie voor de Mountain Carts Muttereralm / Innsbruck.
 2. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 4. Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dienen deelnemers de vraag op het invulformulier juist te beantwoorden. Uit de deelnemers zal op basis van loting de winnaar bekend worden gemaakt per email.
 5. Antwoorden kunnen via het invulformulier op de website worden verzonden naar Oostenrijk TV.
 6. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen komen niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
 7. Deelname is mogelijk t/m zondag 28-07-2019.
 8. De uitslag wordt aan de winnaar per email bekend gemaakt en wordt tevens gepubliceerd op de website van Oostenrijk TV en social media kanalen.
 9. Er zijn twee prijzen te winnen. Elke prijs omvast 2 ritten met de Mountain Carts inclusief een bergrit met de lift omhoog.
 10. Innsbruck Tourismus is verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze prijs.
 11. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen.
 12. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Oostenrijk TV om hun namen te publiceren op de website en social media.
 13. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan deze winactie, waaronder het per e-mail inlichten van de prijswinnaars. De gegevens worden tevens gebruikt om de gratis nieuwsbrief van Oostenrijk TV toe te zenden. Indien je geen informatie wenst of je wilt je toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken, dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf link die aanwezig is in de betreffende nieuwsbrieven.
 14. Oostenrijk TV en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of de uitvoering van de prijs of uit deelname aan de actie.
 15. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.
 16. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 17. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.
 18. Oostenrijk TV is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

>> Terug naar de prijsvraag