fbpx
Logo
Menu sluiten

Copyright

Austria Promotions B.V. respecteert het auteursrecht van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Austria Promotions B.V. worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Gebruik materiaal oostenrijktv.nl

Alle teksten en fotomateriaal gebruikt op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Indien je gebruik wilt maken van tekst en/of één of meer beelden op deze website kun je je wenden tot pepijn@oostenrijktv.nl.

Foto- & tekstverantwoording

Oostenrijktv.nl maakt soms gebruik van tekst- en beeldmateriaal van derden. Bij het vermelden van de copyrights en het regelen van de auteursrechten is door Austria Promotions B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Oostenrijktv.nl vermeldt bij iedere foto en/of tekst de naam van de rechthebbende fotograaf/auteur indien gewenst en/of verplicht.

Indien desondanks onvolkomenheden worden geconstateerd worden wij daar graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Stuur in dat geval een mail naar pepijn@oostenrijktv.nl.

Disclaimer

Alle op deze website getoonde informatie wordt door Austria Promotions B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld, geactualiseerd en aangevuld. Austria Promotions B.V. biedt echter niet de garantie dat de getoonde informatie altijd volledig, juist of compleet is.

Austria Promotions B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud van deze website uitdrukkelijk van de hand. Austria Promotions B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of (on)bereikbaarheid van de website.